Skip to content

تاثیر ازدواج در اقامت کانادا

همسر یا شریک قانونی من چگونه بر امتیاز CRS من تأثیر می گذارد؟

تاثیر ازدواج در اقامت کانادا

اکثر تازه واردانی که از طریق مسیرهای مهاجرت اقتصادی کانادا اقدام می کنند، می خواهند همسر یا شرکای خود را با خود بیاورند تا اقامت کانادا را بگیرند. با توجه به اینکه سیستم مهاجرتی کانادا به این نیازها حساس است.

داشتن یک عزیز در برنامه مهاجرتی شما می تواند بر سیستم امتیاز CRS اکسپرس اینتری یا شما تاثیر بگذارد. در حالی که برخی از زیرمجموعه‌های امتیازدهی ممکن است تحت تأثیر منفی حضور همسر یا شریک زندگی مشترک قرار بگیرند، حضور یک فرد مهم دیگر در درخواست مهاجرت یک تازه وارد معمولاً تأثیر مثبتی برای گرفتن اقامت کانادا دارد.

اقامت کانادا

چه کسانی واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستند؟

 

در اینجا می‌خواهیم گروه‌های A و B در CRS را بررسی کنیم. این دو گروه امتیازدهی تحت تأثیر یکی از افراد مهم هستند و می‌خواهیم ببینیم چطور داشتن یک همسر یا شریک معمولی می‌تواند بر امتیاز اکسپرس اینتری یا اقامت کانادا شما تأثیر بکذارد.

توجه: حتی اگر شما (متقاضی اصلی) را همراهی نمی‌کنید، افراد تحت تکفل (مانند همسر یا شریک زندگی مشترک) باید در درخواست مهاجرت به کانادا و اقامت کانادا درج شوند. برای امتیاز CRS اکسپرس اینتری ،(در این مورد آنها یک “همسر یا شریک غیر همراه”). به‌علاوه، معیارهای واجد شرایط بودن حول اثبات وجوه، پزشکی و قابلیت کیفری باید برای همه افرادی که در یک درخواست گنجانده شده اند رعایت شود. با این حال، اگر همسر یا شریک زندگی مشترک شما ،شما را به کانادا همراهی نکند، امتیاز CRS اکسپرس اینتری شما یا همان اقامت کانادا تأثیری نخواهد داشت و شما به عنوان یک متقاضی مجرد ارزیابی خواهید شد.

دسته A: عوامل سرمایه انسانی

این بخش از CRS عواملی مانند سن، سطح تحصیلات، مهارت زبان رسمی (انگلیسی و فرانسوی) و تجربه کاری کانادایی را در نظر می‌گیرد. با همراه داشتن همسر یا شریک قانونی، متقاضیان می توانند حداکثر 460 امتیاز برای همه عوامل دریافت کنند. با داشتن همسر یا شریک غیر همراه، متقاضیان می توانند حداکثر 500 امتیاز دریافت کنند.(امتیاز CRS اکسپرس اینتری)

سن

بالاترین امتیاز CRS اکسپرس اینتری یا اقامت کانادا قابل دستیابی برای سن در کانادا به افراد بین 20 تا 29 سال تعلق می گیرد. از نظر امتیازدهی در اینجا، داشتن همسر یا شریک متعارف به طور کلی بر امتیاز متقاضی تأثیر منفی می‌گذارد. متقاضیانی که دارای همسر یا شریک معمولی هستند حداکثر می توانند 100 امتیاز برای سن خود کسب کنند، در حالی که متقاضیانی که دارای همسر غیر همراه هستند حداکثر 110 امتیاز کسب می کنند.

A table denoting how age is scored in the CRS, for those with an accompanying significant other, or not.

سطح آموزش

CRS برای سطوح بالای تحصیلی ارزش قائل است، با افزایش سطح تحصیلات داوطلبان امتیاز CRS اکسپرس اینتری بیشتری دریافت می‌کنند. در اینجا نیز، داشتن یک همسر یا شریک معمولی ممکن است امتیازی را که شما (متقاضی اصلی) دریافت می‌کنید کاهش دهد. متقاضیانی که دارای همسر یا شریک متعارف هستند می توانند حداکثر 140 امتیاز برای سطح تحصیلات خود کسب کنند، در حالی که متقاضیان دارای همسر غیر همراه یا شریک عادی می توانند حداکثر 150 امتیاز کسب کنند. (امتیاز CRS اکسپرس اینتری)

A table denoting how the CRS level of education attained, for those with and without an accompanying significant other

توانایی زبان رسمی (زبان اول و دوم)

تسلط به زبان‌های رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسوی) برای CRS مهم است. به این ترتیب، هر چه متقاضی بتواند توانایی بیشتری را در هر یک از این زبان‌ها نشان دهد، امتیاز CRS اکسپرس اینتری بیشتری برای اقامت کانادا به آن‌ها تعلق می‌گیرد ، بهمراه امتیاز اضافی به کسانی که هم به زبان فرانسه و هم به زبان انگلیسی تسلط دارند.

در اینجا نیز اگر همسر یا شریک قانونی شما (متقاضی اصلی) شما را همراهی کند، می تواند امتیاز CRS اکسپرس اینتری (اقامت کانادا) شما را کاهش دهد. داوطلبانی که دارای یک زبان دیگر قابل توجه هستند حداکثر 32 امتیاز به ازای هر مهارت زبانی (خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن) در اولین زبان رسمی خود کسب می کنند، در حالی که آنهایی که دارای یک زبان دیگر مهم غیر همراه هستند حداکثر 34 امتیاز در هر مهارت کسب می کنند.

برای مهارت زبان دوم، چه همسر یا شریک متعارف شما را همراهی کند یا نه، متقاضیان به ازای هر مهارت 6 امتیاز کسب می‌کنند، اما افرادی که همسر یا شریک عادی آنها را همراهی می‌کنند، در مجموع 22 امتیاز محدود می‌شوند. با یک همسر یا شریک غیر همراه می توانید حداکثر 24 امتیاز کسب کنید.

در زیر جدول‌هایی هستند که این وزن امتیازدهی را مشخص می‌کنند.

CRS scoring grid for first language proficiency—for both those with an accompanying significant other, and those without A scoring grid for CRS points allocated for second language proficiency—for those with or without an accompanying significant other

تجربه کار کانادایی

CRS scoring grid for years of Canadian work experience—for those with or without an accompanying significant other

امتیاز CRS اکسپرس اینتری

بنابراین، آیا ازدواج در اقامت کانادا تاثیر دارد؟

همانطور که خواهید دید، افرادی که همسر یا شریک عرفی دارند، از امتیازات دسترسی متفاوتی برخوردارند که افرادی که همسر یا شریک عرفی ندارند و به طبع به این امتیازات دسترسی ندارند. رده B، (عوامل همسر یا شریک مشترک) وجود دارند و به همین دلیل، متقاضیان دارای همسر ، همراه یا شریک عرفی امتیاز CRS اکسپرس اینتری (اقامت کانادا) کمتری در دسته امتیازدهی عوامل سرمایه انسانی دریافت می‌کنند تا امتیازات بیشتر.

به بیان ساده، حداکثر تعداد امتیاز CRS اکسپرس اینتری که متقاضی مهاجرت می‌تواند برای امتیازدهی دسته A (عوامل سرمایه انسانی) و امتیاز رده B (عوامل همسر / شریک زندگی مشترک) با هم دریافت کند، 500 است ، خواه همسر داشته باشد یا شریک عرفی در درخواست خود یا نداشته باشد.

با این حال، در حالی که ممکن است این حداکثر امتیاز را با یک همسر همراه یا غیر همراه یا شریک عادی دریافت کند، اگر شما یا دیگر افراد مهم برای شما فاقد شرایط لازم برای کسب امتیاز باشید، در مجموع 500 امتیاز را دریافت نخواهید کرد. در زیر نحوه افزایش امتیاز متقاضی بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی همسر یا شریک عرفی آنها توضیح داده شده است.

دسته B: عوامل همسر یا شریک قانونی

این بخش از CRS همان فاکتورهای رده A را در نظر می گیرد، اما برای همسر همراه یا شریک قانونی که در درخواست مهاجرت متقاضی ذکر شده است.

سطح تحصیلات همسر یا شریک زندگی مشترک

متقاضیان می توانند حداکثر 10 امتیاز برای سطح تحصیلات همسر یا شریک عادی خود دریافت کنند. به یاد بیاورید که در CRS رده A، متقاضیان دارای همسر همراه یا شریک عادی تنها 140 امتیاز برای تحصیلات خود در رده A دریافت کردند، در حالی که آنهایی که غیر همراه مهم و نزدیک بودند حداکثر 150 امتیاز دریافت کردند.

A CRS scoring grid for points based on accompanying significant other's level of education

توانایی زبان رسمی همسر یا شریک زندگی مشترک

متقاضیان می‌توانند حداکثر 20 امتیاز CRS اکسپرس اینتری اضافی برای توانایی زبان رسمی همسر یا شریک زندگی مشترک خود، به یک زبان دریافت کنند (توانایی همسر یا شریک زندگی مشترک در زبان دوم تحت CRS ارزیابی نمی‌شود).

در رده A، متقاضیانی که دارای همسر یا شریک معمولی باشند، می توانند حداکثر 128 امتیاز برای توانایی در زبان اول خود و 22 امتیاز برای توانایی خود در زبان دوم (در مجموع 150 امتیاز ممکن) دریافت کنند. در همین حال متقاضیان بدون همسر یا شریک زندگی مشترک حداکثر 136 امتیاز برای توانایی در زبان اول و 24 امتیاز برای توانایی در زبان دوم خود (در مجموع 160 امتیاز ممکن) را دریافت کردند.

با این حال، با این 20 امتیاز اضافی، برای توانایی زبان همسر یا شریک زندگی مشترک، متقاضیانی که دارای یک شخص مهم دیگر در درخواست خود هستند، می توانند حداکثر 170 امتیاز کسب کنند برای جبران این واقعیت که دیگران برای آنها مهم هستند. شایان ذکر است که برای این گروه زبان دوم ارزیابی نخواهد شد.

CRS scoring grid for accompanying spouse or common-law partners proficiency in first language

تجربه کار کانادایی همسر یا شریک عرفی

در نهایت، متقاضیان می توانند حداکثر 10 امتیاز CRS اکسپرس اینتری اضافی برای تجربه کاری همراهان مهم خود در کانادا دریافت کنند. مانند امتیازهای انتساب برای سطح تحصیلات متقاضی اصلی، این 10 امتیاز تفاوت بین امتیازات تخصیص یافته برای تجربه کاری کانادایی بین افرادی که همسر همراه یا غیر همراه یا شریک قانونی مشترک در درخواست خود دارند را تشکیل می دهد. در رده A از CRS.

CRS scoring grid for accompanying spouse or common-law partner's years of Canadian work experience.

اقامت کانادا

خط نهایی

در حالی که حداکثر تعداد امتیازات قابل دستیابی در رده A + رده B از CRS برای کسانی که همسر همراه یا غیر همراه یا شریک قانونی مشترک در درخواست خود دارند یکسان باقی می‌ماند، انتخاب کردن شخص مهم دیگری برای همراهی آنها برای یک زندگی بهتر در کانادا، اغلب غیرقابل مذاکره است.

همانند زندگی، افراد میتوانند راه های منحصر به فردی برای کمک به یکدیگر در سفرهای مهاجرتی خود به کانادا بیابند. یک استراتژی رایج در این زمینه این است که هم متقاضی اصلی و هم همسر همراه یا شریک حقوقی آنها پروفایل خود را در مجموعه IRCC وارد کنند و بعد از آن با همکاری یکدیگر برای افزایش و بهبود امتیاز CRS اکسپرس اینتری یکدیگر تلاش کنند.

توجه: اگر همسر یا شریک زندگی شما قبلاً شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد، امتیاز CRS اکسپرس اینتری کسب خواهید کرد که گویی همسر یا شریک همراه ندارید. اما در این مورد، ممکن است واجد شرایط حمایت همسر باشید.

 

منبع : www.cicnews.com
edited new pic موسسه مهاجرتی رستاگستر دادور
محمدرضا حدیدی مدیریت موسسه مهاجرتی رستاگستر

محمدرضا حدیدی دانش آموخته حقوق بین‌الملل و فارغ التحصیل مهاجرت از تورنتو کانادا و مدیر عامل موسسه رستاگستر دادور آماده ارایه بهترین روند های مهاجرتی با کمترین ریسک ممکن می باشد

برچسب ها : قانون عمومی

مشاوره رایگان مهاجرتی

برای مشاوره رایگان با کلیک بر روی دکمه فرم مشاوره ، فرم را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

فرم مشاوره رایگان مهاجرت به کانادا

جهت انتقال به صفحه و تکمیل فرم روی دکمه زیر کلیک نمایید
فرم مشاوره رایگان

مشاوره اقامت دائم کانادا

برای مشاوره اخذ اقامت دائم کانادا، فرم مشاوره را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

فرم مشاوره اقامت دائم کانادا

جهت انتقال به صفحه و تکمیل فرم روی دکمه زیر کلیک نمایید
فرم اقامت دائم

مشاوره اقامت موقت کانادا

برای مشاوره اخذ اقامت موقت کانادا، فرم مشاوره را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

فرم مشاوره اقامت موقت کانادا

جهت انتقال به صفحه و تکمیل فرم روی دکمه زیر کلیک نمایید
فرم اقامت دائم

پربازدیدترین اخبار مهاجرتی