والدین شما چگونه می‌توانند به کانادا مهاجرت کنند؟

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

یکی از قوانین اصلی در قانون مهاجرت به کانادا، روش مهاجرت از طریق ارتباطات خانوادگی است، به این صورت که یکی از اعضای خانواده متقاضی به صورت اقامت دائم یا شهروند در کانادا مشغول به زندگی باشد.
یک فرد مقیم یا شهروند درکانادا به طور مشخص و مطابق آیین نامه‌های مهاجرتی، فقط می‌تواند پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ خود را مورد حمایت مالی قرار داده و از طریق اسپانسرشیپی به کانادا ببرد. در واقع اسپانسر‌شیپ به عنوان حامی مالی و دعوت شونده، متقاضی نامیده می‌شوند.
برای اینکه افراد مقیم یا شهروند در کانادا بتوانند پدر، مادر، یا پدربزرگ و مادربزرگ خود را از این طریق به کانادا برده و امکان مهاجرت آنان را فراهم سازند، باید شرایط ذیل را دارا باشند:

  • دارای اقامت دائم باشند (Permanent Resident ) یا شهروند کانادا (Citizen ) باشند.
  • سن بالای 18 سال داشته باشند.
  • تقاضای اسپانسرشیپی خود را با پر کردن فرم‌های مربوطه و به طور رسمی اعلام کرده باشند.
  • در بازداشت یا زندان نباشند یا اینکه حکم محکومیت از نوع خطرساز را نداشته باشند.
  • حکم اخراج از کانادا را نداشته باشند.
  • مرتکب جرائم خاص امنیتی یا جزائی در کانادا یا خارج از کانادا نشده باشند.
  • اعلام ورشکستگی نکرده باشند ( در صورتی که دوره زمانی بعد از ورشکستگی سپری شده باشد بلامانع است).
  • دارای بدهی به دولت کانادا نباشند.
  • و در آخر اینکه دارای درآمد کافی باشند.

اسپانسر (حامی مالی) علاوه بر دارا بودن شرایط لازم (مطابق آیین نامه های مربوطه) باید بتواند ثابت کند که طی 3 سال اخیر (از زمان ارسال تقاضا به دولت) درآمد قابل قبول داشته است.
برای اثبات این مسئله تنها، درآمد اظهار شده در برگه های مالیاتی سالانه که مطابق آن TAX مربوطه پرداخت شده باشد مورد قبول و ملاک قضاوت در تمکن مالی خواهد بود.
اسپانسر باید تا 20 سال مسئولیت پشتیبانی مالی از متقاضی را انجام دهد و این در حالی خواهد بود که متقاضی (پدر، مادر یا پدربزرگ، مادربزرگ) حق استفاده از کمک‌های مالی و اجتماعی دولتی را ندارند.
این کمک ها شامل خدمات درمانی نمی‌گردد و متقاضیان از لحظه ورود به خاک کانادا از خدمات رایگان پزشکی (غیر از دندانپزشکی و عینک طبی) برخوردار خواهند بود.
از نکات قابل توجه این خواهد بود که اگر متقاضیان به هر دلیل و با هر مکانیزمی از کمک‌های مالی و اجتماعی دولتی بهره‌مند گردند، این کمک‌ها عینآ به عنوان بدهی فرد اسپانسر قلمداد خواهد شد و تا زمان تسویه آن، اجازه اسپانسری برای فرد دیگری را نخواهد داشت و این در حالی خواهد بود که دولت حقوق خود برای اخذ مبالغ بدهی را از هر مکانیزم دیگری برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

به طور معمول اداره مهاجرت کانادا در ابتدای هر سال میلادی (اوایل ژانویه) اقدام به قرار دادن فرم‌های مربوطه در سایت خود می‌نماید و متقاضیان تا پایان ژانویه مهلت تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز را خواهند داشت.

Recommended Posts