کار غیر قانونی در کانادا

اصولا افراد برای کار کردن در کانادا نیاز به مجوز دارند، به طور معمول ومطابق آیین نامه‌های مهاجرتی کانادا افراد دارای اقامت دائم و یا شهروندان این کشور مجاز به کار و زندگی در کانادا هستند. اگر فردی بدون مجوز قانونی در کانادا، کار کند به طور معمول پس از دستگیری، از کشور خارج خواهد شد و در مواردی جریمه یا زندان هم خواهد داشت.

کارفرمایانی که افراد بدون مجوز را استخدام می‌کنند.

اگر کارفرمایان در کانادا اقدام به استخدام یا به‌کارگیری افراد فاقد مجوز نمایند، مطابق آیین نامه مهاجرتی مرتکب عمل غیر قانونی شده و به جرائم نقدی تا ۵۰ هزار دلار و حبس تا ۲ سال خواهند شد و اداره کار کانادا، محدودیت به‌‌‌‌کارگیری کارکنان خارجی را برای این قبیل کارفرمایان اعمال می‌نماید. و در مواردی مطابق قوانین موجود، پلیس می‌تواند تمام یا قسمتی از اموال این قبیل کارفرمایان را ضبط نماید.
در این قبیل موارد، کارفرمایلن باید ثابت کنند که در هنگام به کارگیری کارکنان غیرقانونی، نهایت سعی و تلاش برای اخذ مدارک لازم را بعمل آورده و در صورت جعلی بودن مدارک، در صورتی که ثابت شود، کارفرما از این موضوع بی‌اطلاع بوده و یا اغفال گردیده، بخشودگی جزئی یا کلی در مورد ایشان اعمال خواهد گردید.
بنابراین در موارد به‌کارگیری کارکنان غیر قانونی، کارکنان و کارفرمایان هر دو مورد جریمه و اعمال قانون قرار خواهند گرفت.
در مواردی که افراد دارای اقامت دائم یا شهروندان قصد فعالیت در زمینه‌های خاصی داشته باشند که فعالیت در آن زمینه مستلزم مجوز‌های خاص باشد، باید این مجوز‌ها اخذ گردیده باشد.

Recommended Posts