سوپرویزا

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

مقدمه

سوپرویزای کانادا، ویزایی است که فرد مقیم در کانادا که شرایط اقامت دائم یا شهروندی کانادا را دارد، می‌تواند برای پدر، مادر و یا پدربزرگ، مادربزرگ خود، درخواست نماید.

سوپرویزا به صورت ۱۰ ساله و مولتی صادر می‌گردد لیکن به علت محدودیت ۵ ساله در صدور پاسپورت‌های ایرانی، اعتباری برابر با اعتبار پاسپورت دعوت شونده خواهد داشت و دارنده آن می‌تواند در هر بار ورود به کانادا تا ۲ سال در آن جا بماند، توجه کنید که دعوت کننده که فرزند یا نوه دعوت شونده خواهد بود، باید شرایط مورد نظر را مطابق آئین نامه‌های مهاجرتی، اداره مهاجرت کانادا را دارا باشد. مدارکی از قبیل فرم های ارزیابی مالیاتی (T4 وT1)، تصویر کارت PR یا پاسپورت کانادایی مدارک مربوط به محل زندگی و اثبات درآمد حداقل ۲۴۰۰۰ دلاری در سال، از جمله شرایطی است که دعوت کننده باید دارا باشد. در واقع با توجه به اینکه پدر و مادر‌ها و یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به دلایل جسمانی و سنی، شرایط اخذ انواع اقامت‌ها را ندارند، دولت کانادا با ایجاد تسهیلات سوپرویزا درواقع یک نوع “اقامت آسان” را برای والدین فراهم کرده است تا بتوانند در کنار فرزندان خود بوده  و متقابلآ عزیزان ایشان در این لذت سهیم باشند.

Recommended Posts